شناخت آکادمی در یک نگاه

شناخت آکادمی مرجعی کامل در زمینه برگزاری دوره های آموزشی، حوزه های استارت آپی و علوم شناختی است که رسالت خود را نشر محتوای شناختی می داند.

استاید مجرب

ما در شناخت آکادمی با اساتیدی کار می کنیم که با درد جامعه مخاطب آشنا هستند و در دوره های خود آنچه که نیاز کاربران هست را به شیوه ای نوین در اختیار دانش پذیران قرار می دهند.

باشگاه شناخت

خانواده شناخت که به عنوان قلب تپنده آکادمی فعالیت می کند، پشتیبانی از کاربران را بر عهده داشته و به مناسبت های مختلف پلن های خاصی را برای کاربران در نظر می گیرد.

 

جدید ترین دوره ها